CHÚNG TÔI LÀ NORBREEZE COLLECTIVE ASIA

Norbreeze Collective Asia -NCA (một thành viên thuộc Norbreeze Group). Hiện là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Trang sức Pandora tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Xem thêm

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn dẫn đầu về OMNICHANNEL trong lĩnh vực trang sức tại thị trường Việt Nam. Là đối tác đáng tin cậy của Pandora tại thị trường khu vực Đông Dương và Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Chúng tôi đặt con người lên hàng đầu, tạo sân khấu cho mỗi cá nhân tỏa sáng để đạt được hoài bão cùng cơ hội phát triển bản thân.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Connect - Engage - Inspire

Triết lý kinh doanh của Norbreeze Collective Asia dựa trên 9 nguyên tắc vàng của Đắc Nhân Tâm

Core Values

Norbreeze Collective Asia

ONE TEAM

Chúng tôi là một gia đình, luôn hành động vì lợi ích chung và thành công của bạn là niềm tự hào của chúng tôi.

PRIDE

Chúng tôi luôn chỉn chu về hình ảnh và nâng cao giá trị của bản thân để truyền cảm hứng tích cực đến mọi người.

INTEGRITY

Chúng tôi cam kết luôn nghĩ và hành động nhất quán theo giá trị cốt lõi của công ty.

GRATITUDE

Chúng tôi luôn động viên và nói lời cảm ơn chân thành đến đồng đội và khách hàng.

OWNERSHIP

Chúng tôi hiểu rõ vai trò của mỗi thành viên để đặt mục tiêu, lên kế hoạch, thực hiện và luôn nhận trách nhiệm về hành động của mình.

Core Values

Norbreeze Collective Asia

One team

Chúng tôi là một gia đình, luôn hành động vì lợi ích chung và thành công của bạn là niềm tự hào của chúng tôi.

Pride

Chúng tôi luôn chỉn chu về hình ảnh và nâng cao giá trị của bản thân để truyền cảm hứng tích cực đến mọi người.

Integrity

Chúng tôi luôn chỉn chu về hình ảnh và nâng cao giá trị của bản thân để truyền cảm hứng tích cực đến mọi người.

Gratitude

Chúng tôi luôn động viên và nói lời cảm ơn chân thành đến đồng đội và khách hàng.

Ownership

Chúng tôi hiểu rõ vai trò của mỗi thành viên để đặt mục tiêu, lên kế hoạch, thực hiện và luôn nhận trách nhiệm về hành động của mình.